کرزی به پاکستان هشدار داد . (رسانه ها)

با عرض سلام و درود !

و بالاخره توانستم دوباره فرصت نوشتن را به دست بیاورم. البته امروز  سراغ آقای کرزی میروم و این نوشته گک برا برای کرزی دوستان اهدا میکنم.

 

کرزی فغان و شکوه و هم قت قتاز *کرد

دیشب تمام بستر خود بی نماز کرد

وی صبح بی وضو به لب بام ارگ رفت

فرمان جنگ نوشت و بلند قت قتاز کرد

* اواز مرغ

/ 0 نظر / 36 بازدید